Oferty Pracy dla Policjantów - Komenda Powiatowa Policji w Przysusze

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty Pracy dla Policjantów

Uwaga!
Z dniem 1 kwietnia 2010 r. Komendant Główny Policji wprowadził zmiany w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji. Przedmiotowy tryb umieszczony został na stronie www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji.

Zmiany w ww. trybie, obowiązujące od dnia 1 kwietnia br. zaznaczone zostały w kolorze czerwonym.

 

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiazuje od dnia 1 kwietnia 2010r.)

Metryczka

Data publikacji 18.02.2010
Data modyfikacji 28.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szczęśniak Zespół ds. Ochronyn Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Szczęśniak
do góry